Szybki kontakt

Stacja Monitorowania Alarmów22 19 659
Dział Obsługi Klienta22 560 62 62
Wyślij wiadomość

Ratownic­two

Transport medyczny, szkolenia pracowników

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zadaniem Ratowników Medycznych jest organizacja i udzielanie pomocy poszkodowanym. Zdarzenia, które stwarzają zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, zawsze różnią się między sobą. Mogą dotyczyć jednej lub kilku osób, mogą charakteryzować się różnym stopniem i rozległością obrażeń. Nie ma identycznych wypadków i gotowych recept postępowania.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła nowy zawód – Ratownik Medyczny. Jego wykształcenie i zakres uprawnień oparto na wzorcach anglo-amerykańskich (Emergency Medical Service), po zaadaptowaniu do polskich realiów funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia. Ratownicy medyczni, których usługi oferuje nasza agencja ochrony, są wyposażeni w doskonały sprzęt, m. in. ambulanse ratunkowe spełniające wymogi normy Unii Europejskiej (DIN EN 1789)

TRANSPORT MEDYCZNY

W ratownictwie przedszpitalnym, obejmującym działania z zakresu ratownictwa medycznego, istotną rolę powinien odgrywać transport medyczny. Zespół przewozowy, w skład którego wchodzą minimum dwie osoby uprawnione do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej, wyposażone w nowoczesny środek transportu, środki łączności i sprzęt medyczny to standard w naszej pracy. Zespoły transportu medycznego mogą działać na terenie całej Polski lub brać udział w zdarzeniach jednostkowych, jak i w masowych, zapewniając wyspecjalizowany, stosowny do potrzeb transport medyczny. Takie zabezpieczenie oferuje m.in. nasza agencja ochrony.

SZKOLENIA

Z doświadczeń pracowników zajmujących się tą tematyką w zakładach pracy wynika, że większość pracowników mimo teoretycznie zaliczonych szkoleń nie potrafi w sposób praktyczny udzielić pierwszej pomocy a także w prawidłowy sposób zareagować na zagrożenia występujące w pracy (zamachy, katastrofy).

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu oraz uwzględniając bardzo wysokie standardy wymagane w działaniach ratowniczych, a także korzystając z bardzo wysokiego poziomu technicznego wyposażenia dydaktycznego, nasza agencja ochrony proponuje ofertę szkoleń z zakresu:

  • pierwszej pomocy,
  • kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • szkolenia ratownicze z zakresu katastrof masowych.

RATOWNICTWO CHEMICZNE

Od wielu lat wzrasta liczba zagrożeń i zdarzeń wymagających podjęcia działań przez jednostki ratownicze zajmujące się ratownictwem chemicznych. Dla przeciwdziałania i usuwania skutków tych zagrożeń prowadzi się szeroko pojęte rozpoznanie i profilaktykę, wprowadza systemowe rozwiązania organizacyjne oraz prowadzi doskonalenie służb ratownictwa chemicznego, by mogły skutecznie podejmować działania ratownicze.

PODSTAWOWE ZADANIA JEDNOSTKI RATOWNICTWA CHEMICZNEGO TO:

  • profilaktyka i likwidacja zagrożeń chemicznych w zakładach przemysłowych,
  • działanie w sytuacjach wymagających natychmiastowych interwencji,
  • współpraca z PSP,
  • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych m.in. likwidacja nieszczelności zbiorników, przepompowywanie paliw, usuwanie olejów i substancji chemicznych.

RATOWNICTWO PRZECIWPOŻAROWE

Ratownictwo pożarowe wraz z chemicznym i medycznym składa się na zintegrowany system bezpieczeństwa zakładów przemysłowych. W jego strukturze funkcjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, posiadająca duże doświadczenie bojowe. Jednostce tej stawiane są szczególnie wysokie wymagania.

Wyposażona jest w specjalistyczne ciężkie pojazdy bojowe, sprzęt zapewniający skuteczne prowadzenie działań gaśniczych oraz środki gaśnicze rzadko wykorzystywane w typowych pożarach.

Główne zadania jakie realizuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza to:

  • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych,
  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów pożarowych.

Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z Konsalnet.

Skontaktuj się z nami poprzez FORMULARZ lub wysyłając e-mail na adres ZAPYTANIA@KONSALNET.PL

Nasze pozostałe usługi

CENTRALA GŁÓWNA

ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
tel.: (22) 560 50 00
fax: (22) 560 50 04

Lokalizacja na mapie  →

Formularz kontaktowykliknij aby rozwinąć

Temat wiadomości

Imię i nazwisko


Please leave this field empty.

Telefon kontaktowy

Adres email

Treść

Oddziały agencji Konsalnet
w Polsce